Klauzula rekrutacyjna

Codibly / Klauzula rekrutacyjna

Polityka przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych:

Codibly sp. z o. o. sp. k.  z siedzibą przy ulicy Długiej 72 w Krakowie, jako administrator danych osobowych, informuję Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • dane mogą być udostępniane przez Codibly wyłącznie podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego;
  • dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  sześć miesięcy od dnia przesłania CV,
  • za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych,
  • dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani udostępniane żadnym innym podmiotom, w tym zagranicznym, o ile obowiązek taki nie będzie wynikał bezpośrednio z obowiązującego prawa;
  • zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO),
  • aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysłać email na adres: biuro@codibly.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.