Blog

Read what's new
Codibly / Blog (Page 2)

The industrial internet of things, or IIoT, is the use of the internet of things technologies to enhance manufacturing and industrial processes. Also known as the industrial internet or Industrie 4.0, IIoT incorporates machine learning and big...

A few months ago we’ve received a new version of Facebook’s JavaScript library – React v.16. This complex changes took years to apply. React 16, as some you may know as...

Informujemy, że zgodnie z trybem zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy. Protokół oraz informacja o wynikach postępowania ofertowego znajdują się w załącznikach. Załączniki:  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia Informacja o wyniku postępowania Wszystkim,...