Author: Bartosz Majewski

Codibly / Articles posted by Bartosz Majewski

We would like to kindly inform you that from December 19, 2018 we'll change the location of our office. At the same time, please send all correspondence to the new address. NEW...

The industrial internet of things, or IIoT, is the use of the internet of things technologies to enhance manufacturing and industrial processes. Also known as the industrial internet or Industrie 4.0, IIoT incorporates machine learning and big...

Informujemy, że zgodnie z trybem zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy. Protokół oraz informacja o wynikach postępowania ofertowego znajdują się w załącznikach. Załączniki:  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia Informacja o wyniku postępowania Wszystkim,...