Informacja o postępowaniu ofertowym – film promocyjny

Codibly / News  / Informacja o postępowaniu ofertowym – film promocyjny

Informacja o postępowaniu ofertowym – film promocyjny

Codibly Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamiennej 43, 31-403 Kraków, informuje zgodnie z pkt. podpkt. h unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2017r. dotyczące przygotowania koncepcji, storyboard, montażu i wytworzenia elementów graficznych, a także produkcji 4 atrakcyjnych, kilkuminutowych filmów promujących ofertę Spółki na wybranych rynkach, realizowanych w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand, projektu nr POIR.03.03.03-12-0040/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik do pobrania: 

No Comments

Leave a Comment